باز کردن دادگاه اعتیاد معتاد فرزند

باز کردن: دادگاه اعتیاد معتاد فرزند داماد جنایت ایران اعدام

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی کنایه طنزآمیز ظریف به منتقدان اجرا شدن برجام

به گزارش ایسنا، محمد جواد ظریف در گفت وگویی مفصلی با خبرآنلاین شرکت کرده و راجع به برنامه ها و سیاست های وزارت خارجه به صحبت پرداخته است.

کنایه طنزآمیز ظریف به منتقدان اجرا شدن برجام

کنایه طنزآمیز ظریف به منتقدان اجرا شدن برجام

عبارات مهم : آموزش

وزیر امورخارجه با استفاده از مثالی پاسخ منتقدان اجرایی شدن برجام را داد.

به گزارش ایسنا، محمد جواد ظریف در گفت وگویی مفصلی با خبرآنلاین شرکت کرده و راجع به برنامه ها و سیاست های وزارت خارجه به صحبت پرداخته است.

کنایه طنزآمیز ظریف به منتقدان اجرا شدن برجام

وزیر امورخارجه کشور عزیزمان ایران در بخشی از این گفت وگو راجع به “موانع اجرایی برجام” گفته است: ببنید مثالی که من جهت بسیاری از دوستان در این خصوص زدم مثال فردی است که دست و پایش شکسته و به دکتر می رود و می گوید اگر دست و پایم خوب شد می توانم پینگ پنگ بازی کنم؟ دکتر هم می گوید بله. بعد مریض می گوید ولی من الان هم پینگ پنگ بلد نیستم. به یاد داشته باشیم برجام موانع را برطرف کرده و آن گچ را از دست و پای ما باز کرد ولی اینطور نبوده که به طرف پینگ پنگ هم یاد دهد، آن را دیگر خودش باید یاد بگیرد. برجام قرار نبوده به ما بازی اقتصادی در جامعه بین المللی را آموزش دهد، ما مانع را برداشتیم.

ظریف در بخش دیگری از این گفت وگو به پرسش خبرنگار راجع به “دانش اندک زبان سفرا” این چنین پاسخ داده است: ما جهت اینکه افرادی که از داخل سیستم وزارت خارجه قرار است به عنوان سفیر اعزام شوند، حتما هم آزمون زبان داریم و هم کلاس های مختلفی جهت همه همکاران وزارت خارجه داریم. ضمن اینکه در تمام زمینه هایی که احساس می کنیم همکارانمان به آموزش نیاز دارند این دوره های آموزشی را ترتیب می دهیم از جمله اقتصاد. در حوزه زبان آموزش نمی دهیم به علت اینکه احساس می کنیم کسی که به این مرحله رسیده باید از یک حدی از زبان برخوردار باشد و معمول ما این است که کسانی که از این حد از زبان برخوردار نیستند معمولا از فیلترهای ما عبور نمی کنند و حتی به حد شورای معاونین هم نمی رسند که به عنوان سفیر و یا حتی به عنوان کارمند اعزامی به خارج پیشنهاد شوند. یک حداقلی هایی در نمره زبان درنظر می گیریم که آن حداقل ها را باید داشته باشند.

به گزارش ایسنا، محمد جواد ظریف در گفت وگویی مفصلی با خبرآنلاین شرکت کرده و راجع به برنامه ها و سیاست های وزارت خارجه به صحبت پرداخته است.

او در ادامه در پاسخ به این پرسش خبرنگار که “اما من سفرای زیادی را می شناسم که در کشورهای متفاوت سفیر اند و از مکالمه راحت به زبان انگلیسی عاجز هستند.”، گفته است: حالا ممکن است فردی این نمره زبان را بیاورد ولی نتواند به زبان انگلیسی صحبت کند. متاسفانه این واقعیتی است که در کشور ما وجود داشته هست. حتی امروز جهت بسیاری از سیاسیون ما، اینکه شما مذاکره خود را به زبان فارسی انجام دهید یک مزیت به شمار می رود و هنوز هم بسیاری اصرار دارند مذاکره باید به زبان فارسی انجام شوند و به طور مثال به بنده ایراد می گیرند که آیا به زبان انگلیسی مذاکره می کنم.

لذا ما افرادی را داریم که ۳ دوره هم سفیر بوده اند ولی حتی یک دور هم مذاکره به زبان انگلیسی یا زبان خارجی نداشته اند، آیا که به جای اینکه تشویق شوند به زبان بین المللی صحبت کنند، تشویق می شدند به زبان فارسی مذاکره کنند و فقط یک آزمونی می دادند که سطحی از زبان را بلد باشند. خب این مسلما فلسفه بنده در وزارت خارجه نیست و حتما اصرار دارم دیپلمات های ما بتوانند به زبان بین المللی مذاکره کنند و این را هم پیگیری و تاکید کرده ایم.

واژه های کلیدی: آموزش | فارسی | مذاکره | آموزشی | منتقدان | وزارت خارجه | زبان انگلیسی | وزیر امورخارجه

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz